Gölgrodedammar i Forsmark

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
År: 2010


Plan för placering och utformning av nya dammar.

I samband med planering av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, finns risken att några dammar påverkas där den ovanliga och hotade arten gölgroda lever. Ekologigruppen har tagit fram förslag till åtgärder för att skydda den lokala populationen, bland annat genom en plan för placering och utformning av nya dammar.

 

Under 2012 grävdes fyra nya groddammar. Kolla på ett filmklipp från grävarbetet här!

Gölgroda
adress