Metod för marin naturvärdesbedömning

Kontakt: Anders Haglund, 08 525 201 05
Kund: Havs- och Vattenmyndigheten
År: 2013

Förstudie inför utveckling av metod för bedömning av marina naturvärden.

I studien föreslås ett antal kriterier för naturvärdesbedömning, metoder för naturtypsklassificering, indikatorer för bedömning av naturvärden samt ett antal utvecklingsprojekt. En betydande del i arbetet är samordning med pågående projekt och befintliga kunskapskällor. Exempelvis finns stora samordningsvinster om man lyckas harmoniera bedömningsmetoderna med den SIS-standard för naturvärdesbedömning som tas fram för landmiljöer.

Du hittar rapporten i sin helhet här!

adress