Hav möter Land

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Länsstyrelsen i Västra Götaland
År: 2012


Projekt Hav möter Land samlar 24 organisationer i Sverige, Norge och Danmark kring samarbete om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegatt och Skagerrak. Ekologigruppen stödjer projektet med utveckling av adaptiv förvaltning m.h.a. processverktyget "Open Standard for the Practice of Conservation". Vi ansvarar för genomförande av workshopen Lykkeby med syftet att visa på fördelarna av sektorsintegererad kust- och havsplanering för produktion av ekosystemtjänster och hållbar ekologisk och ekonomisk utveckling.

www.havmoterland.se

Hav möter Land

adress