Samverkansplaner för kust- och havsområden

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Naturvårdsverket
År: 2008 - 2011


Målet för projektet har varit att utveckla samverkansplaner för vård, skydd och hållbart nyttjande för fem nationellt skyddsvärda kust- och havsområden. Samverkansplanerna ska verka som en grund för den framtida förvaltningen. Eftersom många olika parter berörs av planerna har en viktig del i arbetet varit lokal förankring, delaktighet och samverkan. Ekologigruppen har lett projektet och sammanställt slutrapporten. Ekologigruppen har kompetens i processledningsstödet ”Open Standard of Conservation” med tillhörande mjukvaran MIRADI, som använts i projektet.

 

adress